Nazwa użytkownika, hasło i zabezpieczenia

Po założeniu konta na Stronie, gracz musi zachować w tajemnicy swoje hasło i nazwę użytkownika i w żadnym wypadku nie ujawniać tych informacji osobom trzecim. W przypadku utraty danych niezbędnych do uzyskania dostępu do konta, można je poznać lub przywrócić klikając na przycisk "Przywróć hasło".

Gracz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo hasła, jak również wszelkich działań i transakcji dokonywanych za pomocą jego konta. Ponadto gracz jest odpowiedzialny za wszelkie straty poniesione przez niego z powodu działań osób trzecich.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa i nieautoryzowanego dostępu do konta, gracz musi bezzwłocznie powiadomić Spółkę. W razie potrzeby gracz jest zobowiązany dostarczyć Spółce dowód, że doszło do nieuprawnionego dostępu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Gracza w wyniku nadużycia nazwy użytkownika i hasła przez osobę trzecią lub za nieautoryzowany dostęp do konta.

Warunki korzystania z usługi 1-Click

Użytkownik zgadza się zapłacić za wszystkie usługi i/lub towary lub inne usługi pomocnicze zamówione przez niego na Stronie, jak również za wszystkie dodatkowe opłaty (jeśli mają zastosowanie), w tym, ale nie wyłącznie, wszystkie możliwe podatki, cła itp. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za terminowe uiszczenie wszystkich opłat. Dostawca usług płatniczych zapewni jedynie dokonanie płatności w kwocie wskazanej na Stronie i nie jest odpowiedzialny za zapłatę wyżej wymienionych dodatkowych kwot przez użytkownika Strony. Po kliknięciu przycisku "Płatność", płatność uważa się za zrealizowaną i nieodwołalnie zakończoną. Klikając na przycisk "Płatność", wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz mógł wycofać lub zażądać odwołania płatności. Składając zamówienie na stronie internetowej, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie naruszy przepisów prawa żadnego kraju. Ponadto, akceptując warunki niniejszego Regulaminu (i/lub Regulaminu), Ty, jako posiadacz karty płatniczej, potwierdzasz, że jesteś uprawniony do korzystania z towarów i/lub usług oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej.

W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z usług na Stronie, które oferują konkretne usługi, takie jak usługi gier, Użytkownik przedstawia prawnie wiążący dowód, że jest pełnoletni, aby korzystać z usług świadczonych przez Stronę, lub jest pełnoletni w swojej jurysdykcji.

Korzystając z usług Serwisu akceptujesz, że jesteś prawnie odpowiedzialny za przestrzeganie prawa każdego kraju, w którym usługa jest świadczona i potwierdzasz, że dostawca usług płatniczych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne lub nieautoryzowane przestępstwa podobne. Wyrażając zgodę na korzystanie z usług Strony, rozumiesz i akceptujesz, że przetwarzanie wszelkich płatności przez Ciebie jest obsługiwane przez dostawcę usług płatniczych i że nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za usługi i/lub towary już zakupione, ani innych opcji anulowania płatności. Jeśli chcesz zrezygnować z korzystania z usługi przy następnym zakupie usług i/lub towarów, możesz zrezygnować z usługi za pomocą Strefy Osobistej na Stronie Internetowej.

Dostawca usług płatniczych nie ponosi odpowiedzialności za odmowę/możliwość przetwarzania danych związanych z Państwa kartą płatniczą lub za odmowę z powodu nieotrzymania autoryzacji od banku wydającego kartę, aby dokonać płatności Państwa kartą płatniczą. Dostawca usług płatniczych nie ponosi odpowiedzialności za jakość, ilość, cenę jakichkolwiek usług i/lub towarów, oferowanych Państwu lub zakupionych przez Państwa na Stronie internetowej przy użyciu Państwa karty płatniczej. Płacąc za jakiekolwiek usługi i/lub towary na Stronie, musisz najpierw zastosować się do warunków użytkowania Strony. Należy pamiętać, że Użytkownik, jako posiadacz karty płatniczej, ponosi wyłączną odpowiedzialność za terminowe opłacenie wszelkich usług i/lub towarów zamówionych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony internetowej oraz za wszelkie dodatkowe opłaty/prowizje związane z taką płatnością. Dostawca usług płatniczych jest jedynie wykonawcą płatności w kwocie wskazanej przez Witrynę i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ceny, ceny całkowite i/lub kwoty całkowite.

W przypadku sytuacji wynikającej z braku zgody na powyższe warunki i/lub z innych powodów, prosimy o wycofanie się z płatności w odpowiednim czasie i, jeśli to konieczne, bezpośredni kontakt z Zespołem Obsługi Klienta.

Okres obowiązywania i unieważnienie umowy

Mamy prawo do usunięcia konta gracza (jak również nazwy i hasła) bez uprzedzenia w następujących przypadkach

 • Spółka podjęła decyzję o zaprzestaniu świadczenia usług dla wszystkich graczy lub konkretnego użytkownika;
 • konto gracza jest w jakikolwiek sposób powiązane z kontem, które zostało wcześniej usunięte;
 • konto gracza jest w jakiś sposób powiązane z kontem, które jest obecnie zablokowane, w którym to przypadku mamy prawo do zamknięcia konta bez względu na to, w jaki sposób konto jest powiązane i do zawieszenia wszystkich informacji o koncie na tych kontach. O ile Umowa nie stanowi inaczej, saldo konta gracza zostanie mu zwrócone w określonym terminie, niezwłocznie po złożeniu wniosku i pobraniu kwoty należnej Spółce od gracza;
 • gracz bierze udział w przestępczym spisku lub próbuje włamać się do systemu;
 • Gracz zakłóca działanie oprogramowania Strony lub próbuje nim manipulować;
 • Gracz używa swojego konta do celów, które mogą być uznane za nielegalne, zgodnie z ustawodawstwem danej jurysdykcji;
 • Gracz publikuje na Stronie Internetowej jakiekolwiek informacje, które są obraźliwe lub uwłaczające.
 • Mamy prawo do zamknięcia konta gracza lub rozwiązania Umowy poprzez wysłanie powiadomienia do gracza na adres podany w danych kontaktowych. W przypadku jakiegokolwiek takiego działania z naszej strony, z wyjątkiem sytuacji wymienionych w paragrafach 9 ("Zmowa, oszustwo i działalność przestępcza") i 16 ("Naruszenie warunków") odpowiedniej Umowy, zwrócimy graczowi wszelkie środki znajdujące się na Koncie Gracza. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie skontaktować się z graczem, środki zostaną tymczasowo przelane na konto Spółki lub organu nadzorczego.
 • Jeśli konto zostanie zablokowane lub usunięte, nie nastąpi zwrot środków znajdujących się na koncie w momencie jego zamknięcia. Żadne inne środki nie mogą być w nim zapisane lub zrealizowane.
 • W przypadku zamknięcia konta, żadna ze stron nie ma żadnych zobowiązań wobec drugiej.

Zmiany na stronie internetowej

Możemy, w dowolnym czasie i według własnego uznania, modyfikować lub uzupełniać usługi oferowane na Stronie w celu utrzymania i aktualizacji zasobów.

Błędy systemowe

Jeśli w trakcie gry wystąpi awaria na Stronie, Spółka dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej naprawić zaistniałą sytuację. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie informatyczne, które są spowodowane przez sprzęt używany przez graczy do uzyskania dostępu do Strony, ani za nieprawidłowe działanie dostawców Internetu.

Program lojalnościowy

Za każdy zakład pieniężny postawiony z prawdziwego salda, gracz otrzymuje specjalne punkty. Liczba przyznanych punktów określa status gracza w programie lojalnościowym klubu. Dodatkowo, punkty mogą być zamienione na gotówkę po z góry określonym kursie i wykorzystane w przyszłych zakładach.

liczba punktów wzrasta z każdym zakładem. Za postawienie 150 rubli na slotach dostajesz 1 punkt. Uwaga: punkty są naliczane użytkownikowi tylko za grę na automatach, nie są naliczane za zakłady postawione w innych rodzajach gier.

liczba punktów określa status osobisty gracza. W sumie istnieje siedem statusów:

 1. Początkujący (od 0 do 100 punktów)
 2. brąz (od 100 do 500 punktów)
 3. Srebrny (od 500 do 2 500 punktów)
 4. Złoto (od 2 500 do 12 500 punktów)
 5. Platinum (od 12 500 do 25 000 punktów)
 6. Diamentowy (od 25 000 do 50 000 punktów)
 7. Super VIP (od 50.000 punktów)

Aby móc zamienić punkty na prawdziwe pieniądze, gracz będzie musiał potwierdzić swój adres e-mail.

Istnieją różne kursy przeliczania punktów na pieniądze. Współczynnik konwersji zależy od statusu gracza. Ponadto, gracz jest nagradzany specjalnymi bonusami w miarę wzrostu jego statusu:

Początkujący od 0 do 100 punktów
Brąz od 100 do 500 punktów
Silver od 500 do 2 500 punktów
Złoto od 2 500 do 12 500 punktów
Platinum od 12 500 do 25 000 punktów
Diament 25.000 do 50.000 punktów
Super VIP od 50 000 punktów